The professionals choice

Email-fraskrivelse

E-mail-fraskrivelse
På trods af den løbende omhu og opmærksomhed, vi bruger på vores e-mail-beskeder, kan det være muligt, at oplysningerne i e-mail-beskeden er ufuldstændige eller unøjagtige.

Vi kan ikke garantere, at oplysningerne i e-mail-beskeden er egnede til det formål, som oplysningerne konsulteres til. Alle informationer tilbydes i den tilstand, hvor de faktisk er og uden nogen (implicit) garanti eller sikkerhed med hensyn til deres pålidelighed og/eller egnethed til et bestemt formål eller andet.

Vi kan ikke holdes ansvarlige for nogen direkte eller indirekte skade af enhver art, som er et resultat af eller på nogen måde forbundet med brugen af ​​de oplysninger, som er indeholdt i e-mail-beskeden.

Modtageren af ​​e-mail-meddelelsen har ikke tilladelse til at offentliggøre eller gengive publikationer beskyttet af ophavsret eller anden information indeholdt i e-mail-meddelelsen uden vores samtykke. Dette omfatter også gengivelse af information og/eller dele heraf ved offentliggørelse i et elektronisk (computer)netværk.